علم الاعلی

حدیث

مطالب

مطالب

ادامه مطلب
تفسیر قرآن از نظر عرفان

تفسیر قرآن از نظر عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم امروز بر آن شدیم تا از سر حکمت و معرفت مطالبی از وجود بی وجود در امکان و در عالم معنا و در احادیث و درعلم لدن را به رخ عالم امکان بکشانیم و هستی را مسخ مولا ببینیم… و حسرت ها را محک بزنیم و آغوش گرم مولا را برهمگان بگشاییم و ببینیم چگونه علمای دین الله در رکاب مولای متقیان حرکت می کنند وچگونه عشق ها را در ابدیت به حضور بی حضور میکشانیم و اینان همگی در تبلور نور اله ، در عالم معنا و در کرات و سیارات و در منظومه ها مدهوشند و عاشقی را تجربه می کنند و ما میدانیم...

ادامه مطلب
تفسیر دعای سمات از منظر عرشیان

تفسیر دعای سمات از منظر عرشیان

“بسم الله الرحمن الرحیم” با توکل بر خداوند بلند مرتبه آغاز کرده ایم نوشتن علم الاعلی را بر دیباچه ی عاشق و این از ترنم نور امید است که ما به عشق سوق پیدا کرده ایم و هستیم و آمده ایم تا باشیم. در امید ها غوطه وریم و با عشق به خدا و اهل بیت مصطفی در راستای تحقق اهداف دین قدم ها می گذاریم . پیرو این امر آنچه بر ما از دانش الهی مستولی می شود را به صفحه ی روزگار نقش می بندیم ، باشد که خداوند ازما راضی باشند انشالله . حریم کبریا در وادی علم الاعلی ستون عرش را بر مسند حکومت الهی نشانده...

ادامه مطلب
گفت و گوی عرشیان با زمین

گفت و گوی عرشیان با زمین

ادامه مطلب
مناسبت ها

مناسبت ها

بسم رب الشهداء وصدیقین “حضرت فاطمه معصومه س” سلامی داریم به بلندای آسمان ولایت امیرالمؤمنین سکوتی عجیب حکمفرماست، سکوتی که پهنای آسمان را به لرزه انداخته است. امروز آسمان ولایت مولا می گرید.امروز آسمان ولایت مولا به داغ وفات کریمه اهل بیت میگرید.امروز صاحب الزمان در شهر شاهزاده نور میگرید.امروز صاحب الزمان داغ عمه خویش دارد… بدانید که مولا صاحبالزمان(عج) پیرامون مسائل وفات خانم فاطمه معصومه(س)بسیار غمگینند چنان غم به دل دارند که آسمان جمکران نیز میگرید. اگر چه نامی از جمکران در کنار مسجد کوفه برده نشده است اما ما شیعیان میدانیم که این مکان مقدس در جوار حرم مطهر خانم حضرت معصومه(س)عظمت کمی ندارد که همانا تجلی گاه...

ادامه مطلب
شمس الشموس

شمس الشموس

ادامه مطلب
بخوانید و بیاموزید

بخوانید و بیاموزید

ادامه مطلب
آنچه در دل دارید بپرسید و پاسخ گیرید

آنچه در دل دارید بپرسید و پاسخ گیرید

ادامه مطلب
کسب معرفت از منظر شیعه

کسب معرفت از منظر شیعه

ادامه مطلب
با تفکر دینی قدم گذاریم تا در سیاست دچار مشکل نشویم

با تفکر دینی قدم گذاریم تا در سیاست دچار مشکل نشویم

ادامه مطلب